Ciche przywództwo. Myślę, więc działam

Najcenniejszą umiejętnością lidera, kierującego grupą ludzi, jest zdolność do kształtowania ich sposobu myślenia – twierdzi David Rock w książce “Ciche przywództwo. Sześć kroków do polepszenia efektywności w pracy”.

Neuroprzywództwo w praktyce

Rock jest amerykańskim coachem, który odkrycia neuronauki przekłada na praktykę zarządzania. Własną firmę nazwał NeuroLeadership Institute, wylansował termin „neuroprzywództwo”, a w swojej praktyce, treningach dla menedżerów i książkach wykorzystuje najnowszą wiedzę na temat mózgu (w Polsce wyszła już inna jego książka „Twój mózg w działaniu”). Z jakim efektem? Co najmniej interesującym, a na pewno lepiej przystającym do potrzeb nowych czasów.

David Rock twierdzi bowiem, że tradycyjny model zarządzania jest coraz mniej skuteczny. Dzisiejsi pracownicy to w większości ludzi dobrze wykształceni, ambitni, o sporym potencjale. A jednak tego potencjału wciąż się nie wykorzystuje, nie motywuje się ich do samodzielnego myślenia. Kwestie właściwych wyborów i decyzji to ciągle działka kadry zarządzającej tak, jak to było dziesiątki lat temu. Pracownik ma tylko wykonywać polecenia i być skuteczny w działaniu. Sęk w tym, że często wcale nie jest skuteczny. Czuje się zniechęcony, praca go frustruje, nie satysfakcjonuje i nie rozwija. „Stoję w miejscu” – tak często o sobie mówi. Jak sobie z tym poradzić? Jak kierować ludźmi, by byli efektywni w pracy, a przy tym mieli z niej satysfakcję? O tym właśnie traktuje “Ciche przywództwo. Sześć kroków do polepszenia efektywności w pracy”.

Sześć kroków do sukcesu

Zdaniem Rocka dobry szef to osoba, która potrafi dostrzec i wydobyć potencjał swoich ludzi. To lider, który nie podsuwa gotowych rozwiązań, ale inspiruje i skłania do poszukiwania. To „cichy przywódca”, który pozwala pracownikom rozwiązywać problemy samodzielnie, zamiast podawać im na tacy gotowe strategie. Efekty takiego stylu zarządzania są o wiele skuteczniejsze. Jeżeli pracownik do rozwiązania jakiegoś problemu dojdzie własną drogą, zrobi to z dużo większym zaangażowaniem. Będzie miał poczucie decyzyjności, a dodatkowo satysfakcję, która jest najlepszym bodźcem do dalszych działań. David Rock podpowiada, w jaki sposób ten proces przeprowadzić. Tytułowe sześć kroków to działania, które warunkują jego strategię zarządzania. Oto, co proponuje szefom, którzy chcą być skuteczni:

  1. Na początek zafundujcie sobie małe szkolenie z neuronauki i psychologii ewolucyjnej. Każdemu szefowi przyda się trochę sprawdzonej wiedzy na temat działania mózgu, szlaków ludzkich myśli, ich wyborów i decyzji. To bardzo pomaga zrozumieć, dlaczego ludzie robią coś nawet wtedy, gdy im tego zakazujecie (czy odwrotnie).
  2. Nie koncentrujcie się na zadaniach, ale na ludziach, którym je zlecacie.
  3. Mówcie konkretnie i zwięźle. Nic tak nie obezwładnia pracowników, jak długie przemowy na temat nieistotnych spraw.  
  4. Prowadźcie rozmowy, które inspirują (książka podsuwa wiele ciekawych scenariuszy).
  5. Aktywizujcie pracowników poprzez odpowiednie zachęty i stymulacje.
  6. Obserwujcie postępy działań, śledząc je wspólnie z pracownikami.
  7. Warto przejść te sześć kroków wspólnie z Rockiem. Tym bardziej, że książka jest inspirująca i przyjazna w lekturze. Teraz należałoby się przekonać, czy będzie także skuteczna.